Política de privacitat

RESPONSABLES DEL TRACTAMENT

 • Identitat: Cynthia Giménez Martin i Lídia Fos Rodríguez (D’ara endavant Binomils o la prestadora)
 • NIF: 38869604H i 53340023X
 • Adreça postal: C/ Concepción Arenal, 191, 08027, Barcelona / Avinguda d’Europa, 12, 08110, Montcada i Reixac
 • Correu electrònic: info@binomils.com 
 • Binomils, com a responsable del lloc web www.binomils.com, de conformitat amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, així com la Llei 34/2 t’informem que tenim implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les teves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb tu com a persona usuària de la web
 • Remetre’t les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que hagis consentit expressament rebre comunicacions comercials per via electrònica
 • Respondre les teves consultes i/o proporcionar informació que ens sol·licitis
 • Prestar els serveis i/o productes que contractis o als quals t’hagis subscrit
 • Utilitzar les teves dades per contactar amb tu, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la teva opinió sobre el servei prestat
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal, política de galetes.
 • Es faran anàlisis de perfils i d’usabilitat
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb la responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent

Pots revocar en qualsevol moment el teu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@binomils.com.

D’acord amb la LSSICE, Binomils no fa pràctiques de correu brossa, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per  tu. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebràs de la prestadora,  tens la possibilitat de cancel·lar el teu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de la prestadora. 

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

PERSONES DESTINATÀRIES DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Binomils no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a terceres persones llevat que hi hagi una necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o previ a l’obtenció del teu consentiment.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les teves dades de caràcter personal sense el teu consentiment previ, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el teu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part teva. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment la prestadora.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de Binomils. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, acceptes expressament que Binomils dugui a terme les següents activitats i/o accions, excepte si ens indiques el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat, informant-te de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • Si has consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, aleshores Binomils podrà enviar-te comunicacions per mitjans electrònics en què se t’informarà sobre les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i es proporcionarà més informació sobre productes i serveis de Binomils iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o del teu interès.
 •  La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Secreto y seguridad de los datos

#Binomils# se compromete en la utilización de los datos, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de los mismos, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Tú garantizas que los datos personales facilitados a través de los formulario son veraces, quedando obligado a comunicar cualquier modificación de los mismos. Igualmente, garantizas que toda la información facilitada corresponde con tu situación real, que está puesta al día y es exacta. Además debes mantener en todo momento tus datos actualizados, siendo el único responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a #Binomils# como titular de #Binomils#, o a terceros con motivo de la utilización de dicho.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a persona usuària-interessada, pots sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Binomils presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@binomils.com indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DE DRETS”.

Drets

 • Dret d’accés: et permet com a persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les teves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: et permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: et permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: tens dret com a persona interessada a què no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: comporta la facilitació de les dades objecte de tractament com a persona interessada, per tal que les puguis transmetre a una altra responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent-hi l’elaboració de perfils): tens dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o que t’afecti significativament.

Com a persona usuària, tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que els teus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les teves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES

Les teves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixis el dret de supressió o oposició, o limitació al tractament. Així i tot, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per si fos requerit per jutjats i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No seràs objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les teves dades.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

T’informem com a que els mitjans habilitats per a l’empresa per comunicar-se amb clients i d’altres persones afectades són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remets informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, Binomils queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAVEM:

Les dades recollides per part de la responsable són les següents:

 •  Aquelles que ens subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
 • Aquelles incloses als diferents formularis previstos a la pàgina web
 • Dades recollides a través de les galetes per a la millora de l’experiència de la navegació segons informa la política de galetes.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta de què es tracti. Tu manifestes que la informació i les dades que ens facilites són exactes, actuals i veraces. Preguem que, en cas de modificació, ens ho comuniquis immediatament, per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errades.

Si contractes el servei mitjançant la nostra pàgina web www.binomils.com pot ser que et sol·licitem que ens proporcionis algunes dades personals.A través d’aquesta Política de Privacitat informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Binomils o el Proveïdor ha obtingut autorització de la persona propietària per al seu ús.

XARXES SOCIALS

T’informem que Binomils pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Binomils regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés pròpies de la xarxa social que escaigui en cada cas i que hagis acceptat.

Binomils tractarà les teves dades amb la finalitat d’administrar correctament la teva presència a les xarxes socials, informant-te d’activitats, productes o serveis de la prestadora, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Redes sociales

Presencia en redes: #Binomils# cuenta con perfiles en algunas de las principales redes sociales de Internet. Finalidad y legitimación: El tratamiento que #Binomils# llevará a cabo con los datos dentro de cada una de las referidas redes será, como máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, #Binomils# podrá informar, cuando la ley no lo prohíba, a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita sobre sus actividades, ponencias, ofertas, así como prestar servicio personalizado de atención al cliente. Derechos: Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes sociales, el ejercicio efectivo de los derechos de protección de datos del seguidor quede supeditado a la modificación del perfil personal de este, #Binomils# te ayudará y aconsejará a tal fin en la medida de sus posibilidades.

 • Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que duguin a terme activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en les nostres persones usuàries o terceres persones i en general qualssevol siguin els continguts que Binomils consideri inadequats.
 • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de les persones consumidores i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Binomils es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Binomils, podent el Proveïdor enviar informació del seu interès.

En tot cas, si remets informació personal a través d’alguna xarxa social, Binomils quedarà exempta de responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a la plataforma corresponent, i en cas de voler conèixer-les, les hauràs de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens facilitis es tractaran de manera confidencial. La prestadora ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció amb alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol

SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ INFORMATIU

En cas que com et subscriguis al nostre butlletí informatiu, t’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la teva subscripció a l’enviament de les nostres comunicacions comercials i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a terceres persones, excepte si existeix l’obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL TEU TESTIMONI

En cas que vulguis publicar la teva opinió a la web, t’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres persones usuàries. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta mateixa finalitat, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Binomils es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes la relació de Binomils amb les persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Desplaça cap amunt